Zarządzanie czasem – szkolenie

Szkolenie o tematyce efektywne zarządzanie czasem (szkolenie) skierowane jest przede wszystkim do asystentek, sekretarek oraz pracowników biurowych, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przez dobrą organizację swojej pracy, planowanie, wyznaczanie priorytetów, a także  asertywną komunikację. Niewątpliwą korzyścią ze szkolenia jest zdobycie  umiejętności określania priorytetów i planowania zadań w codziennej pracy, precyzyjnego określanie celów, umiejętności bezkonfliktowego delegowania … Czytaj dalej Zarządzanie czasem – szkolenie

Microsoft Project – szkolenie

W odpowiedzi na potrzeby rynku a mianowicie chęć podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, ich budowania, wdrażania zostało stworzone szkolenie „Microsoft Project 2007”. Dotyczy ono planowania i śledzenia postępów własnego projektu. Umiejętność nadzorowania i organizowania pracy własnej i innych jest niewątpliwie jedną z bardziej pożądanych kompetencji zawodowych na rynku pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia … Czytaj dalej Microsoft Project – szkolenie