Czym jest stres?

Istnieje kilka definicji stresu, które można ująć w trzy podstawowe kategorie:

  • Stres jako reakcja na przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego: ta kategoria próbuje opisać reakcje, które pojawiają się w ciele i umyśle człowieka w odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje, np. gorsze wykonanie zadania.
  • Stres jako bodziec – przykry, przeszkadzający i odrywający od aktywności: ta kategoria próbuje opisać różnorodne, nieprzyjemne sytuacje wywołujące stres, np. hałas w miejscu pracy, przykre wydarzenie wydalenia z pracy lub choroba.
  • Stres jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem – która może być oceniana przez jednostkę albo jako wymagająca określonego wysiłku adaptacyjnego, albo przekraczająca możliwości jej sprostania.

 

Czynniki stresogenne mogą być:

  • zewnętrzne – presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć, zmiana szkoły, stanowiska w pracy lub mieszkania, złe warunki pracy, monotonia pracy,
  • wewnętrzne (tkwiące w jednostce) – nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli, przynależności, kwalifikacji, przesądy, kompleksy, nieodpowiednie nawyki.

 

Aby umożliwić zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania stresem w Warszawie organizowane jest szkolenie: Zarządzanie stresem.

Szkolenie Zarządzanie stresem uczy jak skutecznie i długotrwale zarządzać swoim stresem, zwiększyć kontrolę nad emocjami. Szkolenie Zarządzanie stresem pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania stresu i skutki jego kumulacji. W czasie szkolenia Zarządzanie stresem pokonasz presję w życiu zawodowym, zmobilizujesz własny potencjał w walce ze stresem, a także zwiększysz swoją odporność psychiczną i  efektywność.