CZY JESTEŚ ASERTYWNYM PRACOWNIKIEM?

W obecnych czasach najlepszą oceną jaką może uzyskać firma jest wiarygodność. Dzisiejsze firmy, nie tylko duże korporacje, ale także mniejsze przedsiębiorstwa muszą dbać o partnerów, posiadane kontakty i zobowiązania, by byli stabilni i równie wiarygodni. Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji, czyli szkolenia z asertywności. Pracownik jest wartością i ma wpływ na przedsiębiorstwo. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.

Jak postępuje asertywny pracownik?

  • Nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami na każdy temat (dba o przepływ informacji);
  • Traktuje swoich pracowników w partnerski sposób, często ich chwali, szanuje ich opinie i pomysły, potrafi delegować zadania (motywuje i budzi zapał do pracy);
  • Umie obronić się przed każdą forma manipulacji słownej i doprowadzić do komunikacji wprost, wspiera ciekawe inicjatywy członków zespołu (jest dobrym koordynatorem).
  • Jasno komunikuje o błędach zarówno własnych, jak i pracownika, nie obawia się przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest ,,zły”, lecz po to, by szybko rozwiązać zaistniały problem;
  • Mówi jasno i konkretnie; jest skoncentrowany na zadaniu (szybko i skutecznie reaguje na problemy);