Jak skutecznie komunikować się w świecie biznesu?

Świat pełen jest sprzeczności dotyczących zachowania jednostki. Osoba asertywna nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami na każdy temat. Jasno komunikuje zarówno o błędach własnych, jak i innych, nie boi się przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest gorszy, lecz po to, by szybko rozwiązać  istniejący  problem. Wysławia się konkretnie i jasno, jest skoncentrowany na zadaniu. Odnosi się do swoich pracowników w sposób partnerski, często ich chwali, szanuje ich pomysły i opinie, umie delegować zadania. Potrafi obronić się przed różnymi forma manipulacji słownej i doprowadzić do sytuacji komunikacji wprost, wspiera interesujące inicjatywy członków zespołu.

Pracownik jest wartością i ma niespotykanie duży wpływ na przedsiębiorstwo. Wykonuje zadania, za które ponosi odpowiedzialność, jest  zaangażowanym członkiem zespołu, do którego wnosi zarówno swoją indywidualność, jak i  pomysły, poglądy oraz uwagi krytyczne. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów. Asertywność i komunikacja w biznesie  jest ważną umiejętnością przy Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem – poziom I.

Skup się na asertywnej informacji zwrotnej czyli FUO: taktach, ustosunkowaniu i oczekiwaniach. Skup się na asertywnej pochwale. Pochwała jest najdoskonalszym psychologicznym sposobem wywierania wpływu na innych ludzi. Zwierzęta i ludzie powtarzają zachowania, za które są chwaleni. Musi być prawdziwa – inni bardzo łatwo „wietrzą podstęp” gdy są chwaleni w sposób nieuzasadniony oraz konkretna – jeśli przedstawiona jest w formie komunikatu JA staje się bardzo wiarygodna a także aktualna- dotyczyć rzeczywistości na którą nasz odbiorca ma wpływ. Asertywność i komunikacja w biznesie jest kluczowym zagadnieniem przy sprawnie funkcjonującej firmie. Pozytywna  afirmacja siebie, dowartościowuje ludzi  w twoim otoczeniu. Poprzez korzyści z właściwej postawy asertywność i komunikacja w biznesie, poprawia się samoocena, zyskuje się respekt, osiąga mnóstwo celów życiowych.

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków wpływa na stan satysfakcji z życia. Wybierz stosowny sposób działania. Jeżeli twoje agresywne zachowanie rani otoczenie, być może posuwasz się za daleko. Skutkiem agresywnego zachowania jest poniżenie odbiorcy, przez co reaguje defensywnie. Zachowania agresywne podnoszą poczucie swojej wartości, poprzez asertywność i komunikację w biznesie żadna z osób nie czuje się poszkodowana i obie odnoszą sukces.