Warszawa: szkolenie z komunikacji

Z komunikacją, zarówno słowną jak i niewerbalną mamy do czynienia podczas każdej rozmowy. obojętnie czy to z szefem w pracy, małżonkiem czy znajomym. Komunikacja odnosi się do każdej sfery naszego życia. Dlatego tak ważne jest zdobywanie i usystematyzowanie wiedzy na temat komunikacji.

Szkolenie – komunikacja Warszawa

Aby sprostać tym oczekiwaniom organizowane jest szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji. Odbywać się będzie ono w Warszawie. Szkolenia w Warszawie umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiadomości na temat komunikacji zarówno biznesowej jak i tej stosowanej na co dzień w mniej formalnych warunkach. Warszawa to idealne miejsce na organizacje szkoleń. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami efektywnej komunikacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdiagnozowanie własnego stylu komunikowania, umożliwi także eliminację najczęstszych błędów pojawiających się w komunikacji.

Komunikacja to proces wymiany informacji między co najmniej dwiema osobami. Komunikowanie się stanowi podstawę porozumienia społecznego. Możemy wykazać olbrzymią rolę w każdej dyskusji i jest nieodłącznym elementem dnia codziennego. Do tzw. „mowy ciała” zaliczyć można: mimikę, gesty, intonację, postawa ciała, ton głosu. Zapewniają one ponad 80% całego przekazu. Komunikacja głosowa to metoda, w jaki ludzie wymieniają informacje między sobą za pomocą słów.