Obsługa klienta – szkolenie czy praktyka?

Budowanie lojalności kluczowych klientów realizuje się przez umiejętne zarządzanie kluczowymi klientami. W tym procesie zarządzanie klientami ważna jest analiza rynku pod kątem własnych możliwości oraz mocnych i słabych stron. Analiza ta powinna zakończyć się opracowaniem szczegółowej strategii marketingowej. Duże znaczenie ma również diagnoza aktualnego stanu obsługi klientów w firmie, efektywności działu sprzedaży oraz kryteriów, przy pomocy których określa się grupę kluczowych klientów.

Aby z sukcesem budować relacje z kluczowymi klientami trzeba wiedzieć jak tworzyć struktury organizacji zorientowanej na klienta, analizować rentowność kluczowych klientów. Nieodłącznym elementem zarządzania kluczowymi klientami jest przygotowanie  strategicznego planu sprzedaży oraz planu rozwoju współpracy z kluczowymi klientami. Nie bez znaczenia w zarządzaniu kluczowymi klientami jest też  opracowanie efektywnego systemu motywacji dla zespołu ds. kluczowych klientów.

Szkolenie z zakresu zarządzania kluczowymi klientami odpowiada na zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzanie relacjami z klientem. Szkolenie to będzie organizowane w Warszawie. Warszawa posiada bardzo wielu specjalistów z branży sprzedażowej. Uczestnicy szkolenia rozwiną kompetencje niezbędne do pracy z klientem strategicznym, zdobędą wiedzę na temat budowy skutecznej strategii działania w stosunku do klienta oraz rozwiną umiejętność kształtowania efektywnej współpracy z klientem strategicznym.